Ráj na konci světa

Občanské sdružení získalo nový název: SPOLEK ZA OBNOVU FOJTOVIC

 

NOVÉ PROJEKTY

Naše Občanské sdružení se snaží zvelebit tuto krásnou část naší vlasti, vrátit respekt a tradici této oblasti a oživovat tradice. Hledáme nové možnosti rozvoje obce a jejího okolí. Dále bychom rádi obnovili historii "zaniklých obcí" jakou jsou Habartice a Mohelnice, které jsou součástí Fojtovic. Našim záměrem je vybudovat zázemí pro zvýšení Vašeho zájmu o příměstskou turistiku a tudíž přicházíme s projektem, který navazuje na již pořádané akce v naší obci a bude tudíž tvořit celek s převážně rekreačně naučným a sportovním využitím.

Toto se již z velmi malé části povedlo vybudováním Infocentra a dětského hřiště, dále pořádáme různé akce jako pálení čarodějnic, oslava Prvního máje, Dětský den a Vánoční radovánky, zveme mateřské a základní školy k prohlídce statku se zvířaty a zemědělskou technikou, děti vozíme na koních.

Dalším z našich navrhovaných a odsouhlasených projektů na zvýšení návštěvnosti je projekt ( viz níže) pro jednodenní výlet do Fojtovic s názvem  

RÁNO PŘIJEDETE, VEČER ODJEDETE aneb den plný aktivit pro každou generaci

Tento projekt se skládá z vybudování naučné stezky, rekonstrukce budovy bývalé restaurace Tak ahoj, výstavby minifarmy se zvířaty a víceúčelového hřiště.

A nyní k malému představení našeho projektu, který se skládá z těcho bodů:

NAUČNÁ STEZKA – z obce Fojtovice směr křižovatka Cínovec a Adolfov na Komáří Vížku a zpět.Stezku bychom rádi zbudovali pomocí informačních tabulí, u některých i s lavičkou k posezení a odpadkovým košem. V záchytných bodech budou informace obsáhlejší, info nejen o historii, znovuobjevení zaniklých obcí, a zajímavostech, ale i fotografie rázu krajiny, fenomény Krušných hor a informace o přírodě a zemědělství. Tyto cedule plánujeme v odstupech cca po 300 metrech, aby byla cesta zajímavá a naučná.

MUZEUM S PROJEKCÍ – jedná se o rekonstrukci bývalé hospody u Německého dvora, po odsunu Němců a zničení Fojtovic zde chvíli fungovala restaurace „Tak Ahoj“ s kinosálem. V současné době je ve špatném stavu a je nutná kompletní rekonstrukce. Naším záměrem je v této budově otevřít muzeum zaniklých obcí s možností projekce o historii oblasti Krušných hor až do současnosti. Zároveň bychom zde chtěli vytvořit zázemí k odpočinku a podmínky pro občerstvení a osobní hygienu.

MINIFARMA se zvířaty - Výstavba minifarmy proběhne ve spolupráci s místní firmou TEP Agro, která poskytne pozemky, prostory a zvířata. Ty budou v oploceném prostoru s domečky a tabulkami, na kterých budou popisky, o jaké zvíře jde, jak je vyžito pro zemědělství, čím se živí atd. Okolo i vně ohrádek bude vysazena zeleň, případně uzpůsobeno prostředí, aby se nejvíce podobalo přirozenému prostředí, ve kterém zvířata žijí. Naším záměrem je seznámení návštěvníků nejen s domácími hospodářskými zvířaty, ale i s ostatními. Dle možností bychom chtěli ukázat zvěř našich lesů.

VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ – s univerzálním  povrchem, kdy v letních měsících bude využito pro veškeré míčové sporty (basketbal, volejbal, házená, nohejbal apod.), raketové sporty (tenis, badminton apod.), hokejové sporty (hokejbal, in-line hokej, florbal apod.), bruslení na kolečkových bruslích a pro spoustu dalších sportovních ale i kulturních aktivit, v zimních měsících se toto hřiště zaleduje a bude sloužit jako kluziště.

Z důvodu, že jde o nákladnější projekt žádáme Vás, kteří se chcete podílet na zvelebení této obce a jejího okolí, Vás, kteří nás rádi navštěvujete, o sponzorský dar.

V případě Vašeho souhlasu uvádíme číslo bankovního účtu 43-5841710237/0100.

Výši takovéhoto daru je možné odečíst z daňového základu. Smlouvu o sponzorském daru, pokud ji budete požadovat s Vámi sepíšeme v Infocentru nebo Vám ji zašleme.

Pokud byste měli zájem podílet se na jejich realizaci a měli byste určité podmínky, kontaktujte nás, prosím, k osobnímu jednání.

 

 

Jelikož se soustavně zabýváme historií naší obce a okolí,tak jsme v létě vybudovali nový informační panel o Fojtovicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos a příští rok Vám budeme přinášet příběhy a legendy křížů,kterých je okolo Fojtovic nespočet,jako první jsme si připravili Goldhammerův kříž.

 

Rozkliknutím si můžete přečíst textRozkliknutím si text můžete přečíst i v němčině

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení za obnovu Fojtovic otevřelo dne 2.9.2006 výstavu na téma historie Fojtovic, Habartic a Mohelnice. Výstava potrvá do poloviny října.

Freundeskreis Voitsdorf und Hebersdorf

 

Tento německý spolek je něco jako naše občanské sdruženi. Velmi stručně řečeno a vysvětleno: My na české straně jsme se několik desítek let po válce sdružili, abychom pomáhali Fojtovicím dnes vzkvétat a „oni“ v německu se sdružili, jelikož je k sobě váží společné vzpomínky na společný domov. Po celá léta, kdy Frendeskreis funguje se členové několikrát do roka scházejí , vyměňují si staré fotografie, vyprávějí příběhy a navštěvují každý rok svůj „Heimat“. Osobně musím říct, že na mě dělá obrovský dojem poslouchat jejich dojemné, bolavé i tragické příběhy. To byl impuls k tomu, abychom uspořádali výstavu o historii naší obce a okolních zaniklých obcí. Na výstavu jsme obdrželi dotaci z EU a samotná výstava měla velký úspěch.

(Prezentaci výstavy na stránky připravujeme)

Pro více informaci : http://www.heimatfreunde-aussig.de/hilfsverein/e2-31.htm

MINIFARMA je z provozních důvodů UZAVŘENA, děkujeme za pochopení

Vození na koních

Vzhledem k situaci je vození na koních pozastaveno.

KONTAKTY

TELEFON: 417 863 978
SMS na tel.: 603 220 634

Facebook
info@fojtovice.cz

Razítko

Informace pro turisty - Již máme RAZÍTKO Fojtovic u Krupky

razitko.pdf

http://www.krupka-mesto.cz/

http://www.komarivizka.eu/

Vzduchoplavec Kráčmera

Byli jsme v televizi! A to konkrétně ve vlastivědném pořadu Petra Mikšíčka Vzduchoplavec Kráčmera, vysílaném na ČT1.

Vzduchoplavec Kráčmera

30. 6. Šárka

Zítra: Jaroslava

Návštěvnost stránek

078153
Fojtovice